Non plores, Tonet

Non plores, Tonet,

qu’ei bèra era net,

amics è gojates

non te’n faltarán,

amics è gojates

non te’n faltarán,

que n'i  a de ben guapes

ena Val d’Arán.


Quina net mès bèra,

quina net mès doça,

quan pera ribèra

canten es pastors,

quan pera ribèra

canten es pastors

en son llet de mossa,

en son llet de flors.


Er hum des cabanes

comence a pujar,

ja toque es campanes

et noste escolan.

Se’n van es estrelles,

belèguen es güelles,

et taure ja brame,

hame es vaques an.


Audèths è montanhes,

ès aigües deth riu,

es atgles è bosqui

ja canten a Diu.

Canten pera serra

crabes è vedèths

qu’es cants dera terra

son es cants mès bèths.


Era boira umida

s’estén è s’acoste,

s’estén è s’acoste

per Montcorbisún ;

digam desseguida

toti eth Pair Noste.


Toti eth Pair Noste
qu’ei nosta oracion.