Harmonia i arranjaments

HARMONIA I ARRANJAMENTS 1. Dirigit per: Sergi Vergés
Periodicitat quinzenal. Divendres tarda (horaris a convenir). Matèria impartida a l’ Escola Folk del Pirineu, Arsèguel.
Adreçat a nens i joves amb coneixements bàsics de llenguatge musical.
Conèixer les nocions bàsiques de l’harmonia i la seva aplicació pràctica. Conèixer les particularitats dels instruments (tradicionals i moderns) i de la seva escriptura. Saber adaptar la música a la instrumentació específica de cada grup.

 • PROGRAMA
  Repàs i ampliació de conceptes de llenguatge musical.
  Escales i acords bàsics. Les seves particularitats i relacions.
  Encadenaments harmònics habituals. Acords principals i acords de pas.
  Tessitures i particularitats dels instruments habituals del folk i la música moderna.
  Tècniques senzilles d’ escriptura polifònica (combinació d’instruments)

 • METODOLOGIA
  Nocions teòriques i exercicis pràctics per desenvolupar-les.


HARMONIA I ARRANJAMENTS 2. Dirigit per Sergi Vergés
Periodicitat quinzenal. Horaris a convenir a l’Escola folk del Pirineu, Arsèguel
Adreçat a joves i adults que vulguin aprofundir en coneixements musicals i harmònics previs i la seva aplicació en la música popular d’arrel folk.
Aprofundir als coneixements de l’harmonia moderna. Aprofundir a les particularitats dels instruments (tradicionals i moderns) i de la seva escriptura. Conèixer tècniques avançades d’arranjaments i instrumentació per a diferents formacions.

 • PROGRAMA
  Repàs i ampliació de conceptes d’harmonia bàsica.
  Harmonia moderna i la seva aplicació pràctica en el camp del folk i la música popular. Encadenaments harmònics i tècniques de harmonització bàsica. Cadències i modulacions.
  Estudi dels instruments habituals del folk i la música moderna i la seva escriptura.
  Tècniques avançades d’escriptura polifònica (combinació d’instruments).
  Tècniques per planejar un arranjament per a qualsevol formació instrumental.

 • METODOLOGIA
  Nocions teòriques i exercicis pràctics per desenvolupar-les.
  Preparació d’un projecte d’arranjaments de fi de curs.

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ : de l'1 al 16 de setembre

INICI DEL CURS: 3 d'octubre

Poden haver-hi altes durant curs, sempre que la nostra disponibilitat ho permeti