Harmonia i arranjaments

HARMONIA I ARRANJAMENTS 1. Dirigit per: Sergi Vergés
Periodicitat quinzenal.  Divendres tarda (horaris a convenir). Matèria impartida  a l’ Escola Folk del Pirineu, Arsèguel.
Adreçat a nens i joves amb coneixements bàsics de llenguatge musical.
Conèixer les nocions bàsiques de l’harmonia i la seva aplicació pràctica. Conèixer les particularitats dels instruments (tradicionals i moderns) i de la seva escriptura. Saber adaptar la música a la instrumentació específica de cada grup.


HARMONIA I ARRANJAMENTS 2. Dirigit per Sergi Vergés
Periodicitat quinzenalHoraris a convenir  a l’Escola folk del Pirineu, Arsèguel
Adreçat a joves i adults que vulguin aprofundir en coneixements musicals i harmònics previs i la seva aplicació en la música popular d’arrel folk.
Aprofundir als coneixements de l’harmonia moderna. Aprofundir a les particularitats dels instruments (tradicionals i moderns) i de la seva escriptura. Conèixer tècniques avançades d’arranjaments i instrumentació per a diferents formacions.

 

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ : de l'1 al 15 de setembre

INICI DEL CURSdilluns, 2 d'octubre

Poden haver-hi altes durant curs, sempre que la nostra disponibilitat ho permeti