Modalitats: classes i tallers

Les matèries d'INSTRUMENT es poden fer en classes individuals i tallers col·lectius. Els tallers d'INSTRUMENT tindran un màxim de 4 alumnes. Amb 2 alumnes, els tallers d'INSTRUMENT tindran una durada de 45 minuts i els de 3-4, una hora.

Com a complement de les classes presencials, sempre que ho decideixi el professor, es podran fer CLASSES TELEMÀTIQUES .

En alguns casos, per motius excepcionals (horaris, lloc de residència...), es podran fer CLASSES TELEMÀTIQUES .

Si a causa de la situació sanitària actual, algun alumne hagués d'estar confinat, es podran substituir les sessions presencials per TELEMÀTIQUES

RECORDEU: el curs de periodicitat setmanal tindrà 27 sessions de classe o taller i en el cas de les quinzenals, 18.

INFORMACIÓ ALS ALUMNES D'INSTRUMENTS: Una sessió del primer trimestre i una altra del segon, seran assaigs col·lectius. Aquestes sessions es faran en caps de setmana i s'anunciaran a principis de cada trimestre.

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ: del 14 al 25 de setembre

INICI DE CURS: 13 d'octubre