Modalitats: classes i tallers

Les matèries d'INSTRUMENT es poden fer en classes individuals i tallers col·lectius. Els tallers d'INSTRUMENT  tindran un màxim de 4 alumnes.
Amb 2 alumnes, els tallers d'INSTRUMENT  tindran una durada de 45 minuts i els de 3-4 alumnes, una hora.

Com a complement de les classes presencials  sempre que ho decideixi el professor,  es podran fer CLASSES TELEMÀTIQUES . 

En alguns casos, per motius excepcionals (horaris, lloc de residència...),  es podran fer CLASSES TELEMÀTIQUES .

En alguns casos,  es podrà recuparar alguna classe presencial  per TELEMÀTICA

RECORDEU: el curs de periodicitat setmanal  tindrà  27 sessions de classe o taller i en el cas de les quinzenals, 18.

INFORMACIÓ ALS ALUMNES D'INSTRUMENTS:
A principis del segon trimestre es farà un assaig col·lectiu, obert al públic. Es programarà en cap de setmana

La participació en aquesta audició és molt recomanable i per a facilitar-ho, es faran a prop dels llocs de residència dels nostres alumnes: Arsèguel, Bellver, Prats i Sansor, Montferrer, Sant Julià de Cerdanyola / Bagà., la Pobla de Lillet.


PERÍODE D'INSCRIPCIÓ : de l'1 al 15 de setembre

INICI DEL CURSdilluns, 2  d'octubre

Poden haver-hi altes durant curs, sempre que la nostra disponibilitat ho permeti