Modalitats: classes i tallers

Les matèries d'INSTRUMENT es poden fer en classes individuals i tallers col·lectius. Els tallers d'INSTRUMENT tindran un màxim de 4 alumnes. Amb 2 alumnes, els tallers d'INSTRUMENT tindran una durada de 45 minuts i els de 3-4, una hora.

Com a complement de les classes presencials, sempre que ho decideixi el professor, es podran fer CLASSES TELEMÀTIQUES .

En alguns casos, per motius excepcionals (horaris, lloc de residència...), es podran fer CLASSES TELEMÀTIQUES .

Si a causa de la situació sanitària actual, algun alumne hagués d'estar confinat, es podran substituir les sessions presencials per TELEMÀTIQUES

RECORDEU: el curs de periodicitat setmanal tindrà 27 sessions de classe o taller i en el cas de les quinzenals, 18.

INFORMACIÓ ALS ALUMNES D'INSTRUMENTS:
A finals del primer i segon trimestre es faran audicions col·lectives.
Aquestes sessions es programaran en caps de setmana i s'anunciaran a principis de cada trimestre.
La participació en aquestes audicions és obligatòria i per a facilitar-ho, es faran a prop dels llocs de residència dels nostres alumnes: Arsèguel, Bellver, Prats i Sansor, Montferrer, Sant Julià de Cerdanyola / Bagà.


PERÍODE D'INSCRIPCIÓ: del 6 al 25 de setembre

INICI DE CURS: 11 d'octubre