Modalitats: classes i tallers

Les matèries d'INSTRUMENT es poden fer en classes individuals i tallers col·lectius. Els tallers d'INSTRUMENT tindran un màxim de 4 alumnes. Amb 2 alumnes, els tallers d'INSTRUMENT tindran una durada de 45 minuts i els de 3-4, una hora.

Com a complement de les classes presencials, sempre que ho decideixi el professor, es podran fer CLASSES TELEMÀTIQUES .

En alguns casos, per motius excepcionals (horaris, lloc de residència...), es podran fer CLASSES TELEMÀTIQUES .

En alguns casos es podrà recuparar alguna classe presencial per TELEMÀTICA

RECORDEU: el curs de periodicitat setmanal tindrà 27 sessions de classe o taller i en el cas de les quinzenals, 18.

INFORMACIÓ ALS ALUMNES D'INSTRUMENTS:
A finals del primer i segon trimestre es faran ASSAIGS COL·LECTIUS
Aquests assaigs es programaran en caps de setmana i s'anunciaran a principis de cada trimestre.
La participació en aquestes audicions és obligatòria i per a facilitar-ho, es faran a prop dels llocs de residència dels nostres alumnes: Arsèguel, Bellver, Prats i Sansor, Montferrer, Sant Julià de Cerdanyola / Bagà., la Pobla de Lillet.


PERÍODE D'INSCRIPCIÓ : de l'1 al 16 de setembre

INICI DEL CURS: 3 d'octubre

Poden haver-hi altes durant curs, sempre que la nostra disponibilitat ho permeti