Matrícula i preus

Matrícula: 36 €. Cobrament: octubre, amb la primera mensualitat.
Als i
nscrits de la mateixa unitat familiar només se'ls cobrarà una matrícula.

 • Instruments
  Taller setmanal (2 inscrits, 45 minuts, 3-4 inscrits 1 hora): 38 € mensuals *34**32
  Classe individual de 30 minuts: 48 € mensuals *43 € **41 €
  Classe individual de 45 minuts: 67mensuals *60 ** 58
  Classe individual de 60 minuts: 84mensuals * 76 **74

Tallers quinzenal: 27 € mensuals. *24 € · **22 €
Classe individual quinzenal de 30 minuts: 32 € mensuals *30 € ** 28 €
Classe individual quinzenal de 45 minuts: 45 mensuals *40 ** 38
Classe individual quinzenal de 60 minuts: 56 mensuals *50** 48

 • Sensibilització a la música i Introducció a la música i els instruments tradicionals
  4 inscrits: 30 € mensuals *27 € **25 €
  a partir de 5 inscrits, 25 € mensuals *22 € **20 €

 • Grup de música tradicional 1. Periodicitat quinzenal
  5-6 inscrits: 40 € mensuals. *36 € **34€
  a partir de 7 inscrits: 35 € mensuals *30 € **28 €

 • Grup canya, vent i percussió 2. Periodicitat quinzenal
  5-6 inscrits: 43 € mensuals. *39 € **37€
  a partir de 7 inscrits: 38 € mensuals *34 € **32 €

 • Harmonia i arranjaments 1 i 2. Periodicitat quinzenal
  1 inscrit, 56 mensuals *50 ** 48
  2-3 inscrits, 50 € mensuals *45 € **43 €

DESCOMPTES
*Més d’un membre inscrit de la mateixa unitat familiar. Per inscripció en més d’una opció.
** Unitat familiar inscrita en quatre matèries o més.
El preu de la matrícula és tarifa única (sense descomptes)


Les quotes es domiciliaran a primers de cada mes —el dia 5— tot i que el mes d'octubre, ho farem entre la segona i tercera setmana i rebreu dos rebuts, el de la matrícula i la mensualitat.

INFORMACIÓ ALS ALUMNES D'INSTRUMENTS: Una sessió del primer trimestre i una altra del segon, seran assaigs col·lectius. Aquestes sessions es faran en caps de setmanai s'anunciaran a principis de cada trimestre.PERÍODE D'INSCRIPCIÓ: del 14 al 25 de setembre

INICI DE CURS: 13 d'octubre