Percussió corporal

Dissabte, 13 d'abril 

PERCUSSIÓ CORPORAL  (Eines pedagògiques)


Tallers   dirigits  per David Surià

 

Taller està adreçat a adults i professors (de música o no) amb l'objectiu de donar eines i obrir noves possibilitats de creació, dinàmiques de grup, explorar els diferents sons del nostre cos (ritmes amb el peu, picar de mans, veu, gestos, etc.) i un variat repertori de cançons.

      Treballarem:
—  Patrons rítmics bàsics de percussió corporal.

  Desenvolupament de  la coordinació motriu en relació amb el ritme.

  Muntatge  coreogràfic amb percussió corporal.

  Utilització  del cos com a mitjà expressiu i de comunicació.

  Coneixement del cos.

  Dinàmiques col·lectives.

  Cohesió del grup a través de l'expressió artística.
Dissabte, 27 d'abril
PERCUSSIÓ CORPORAL  (Tècnica i repertori)


Obert a tothom, no cal experiència prèvia.


La música corporal és probablement l'expressió musical més antiga. I és que trobem ritme a tot arreu: als batecs del cor, quan respirem, quan caminem. És per això que  la percussió corporal és ideal per treballar en grup i desenvolupar el sentit rítmic, la concentració, la relaxació i la improvisació.

Descobrim una nova forma d'expressar-nos de manera rítmica i creativa, alhora que desenvolupem l'autoconeixement, l'empatia i la cohesió grupal.


            Treballarem:

  Repertori (folk, clàssic, pop, rock)

  Introducció  a la interpretació musical  amb el nostre cos

  Foment de la participació en altres tipus de música.

  Sentit rítmic.  i habilitats musicals
PREUS: 27 € per taller · 48 € els dos tallers

Descomptes: 25 € per taller
.