Musicoteràpia a l'escola

Què és la musicoteràpia?
La musicoteràpia és l’ús de la música i dels seus elements (so, ritme, melodia i harmonia) per un musico terapeuta qualificat. És un procés destinat a facilitar i promoure la comunicació, la relació, l’aprenentatge, la mobilitat, l’expressió, l’organització i altres objectius terapèutics, amb l’objectiu d'atendre les necessitats físiques, emocionals, socials i cognitives.

La Musicoteràpia té com a objectiu desenvolupar els potencials i restituir funcions de l'individu perquè aquest pugui arribar a una millor organització inter i intrapersonal i, a conseqüència, una millor qualitat de vida a través de la prevenció, rehabilitació o tractament." (Federación Mundial de Musicoterapia).

El procés de musicoteràpia convida i acompanya al canvi d'una manera activa i creativa, obrint nous camins, noves possibilitats i nous canals de comunicació per aconseguir una millora en la salut i en el benestar de la persona.

En musicoteràpia utilitzem les diferents funcions de la música per poder ajudar a expressar les emocions. Permet estimular i obrir nous canals de comunicació, treballar la mobilitat, facilitar les relacions i promoure el benestar general del la persona.


A qui s'adreça?
S'adreça a persones amb diferents capacitats al llarg de tot el seu cicle vital, especialment a la infància i adolescència.
- Persones amb Trastorn de l’Espectre Autista
- Persones amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial
- Persones amb hiperactivitat i dèficit d’atenció
- Persones amb problemes de comunicació i relació

- Persones que han sofert experiències traumàtiques o pèrdues.


En què consisteix?
Durant el procés de musicoteràpia es treballa la creació i l’escolta musical. A través del joc, amb els instruments i altres materials, s’estimulen altres maneres d’expressar-se i possibilitats de ser, mirant el que a la persona li falta, frena o bloqueja.
En musicoteràpia es treballa amb l’experiència musical i això no requereix de coneixements musicals previs.

Consulteu preus